DSO BRUNTÁLSKO 

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
Název svazku: BRUNTÁLSKO
Zastoupený: Richardem Šandou, předsedou
IČ: 04690290
Sídlo svazku: Náměstí Míru 11, 792 01 Bruntál
Číslo účtu: 115 – 1949140207/0100
Datum registrace: 5. 1. 2016
Spisová značka: VŽ/635/2016/Las
Registrační číslo: R 1/16