PŘEDMĚT ČINNOSTI, ORGÁNY DSO

Předmětem činnosti svazku je vzájemná spolupráce členských obcí na koncepčním a efektivním rozvoji zájmového území ve všech jeho oblastech a ve všech souvislostech; ochrana a prosazování společných zájmů a konkrétních záměrů členských obcí na místní, krajské i celostátní úrovni.

Cílem svazku je koordinovaný a udržitelný rozvoj zájmového území a vzájemná spolupráce členských obcí při respektování principů transparentnosti a zapojování veřejnosti.

Orgány svazku jsou členská schůze, předseda a dva místopředsedové a tříčlenná revizní komise. Předseda nebo jím pověřený zástupce zastupuje svazek obcí navenek.

Členové DSO

Richard Šanda

starosta obce Staré Město
Předseda svazku

Iveta Kučerová

starostka obce Valšov
První místopředseda svazku

Jan Božovský

starosta obce Dvorce
Druhý místopředseda svazku

Ing. Martin Henč

místostarosta města Bruntál
Člen výboru

Ivan Fehérvári

starosta obce Razová
Člen výboru

Bedřich Buťák

starosta obce Leskovec nad Moravicí
Člen revizní komise

Josef Havlík

starosta obce Moravskoslezský Kočov
Člen revizní komise

Alena Mátéová

starostka obce Široká Niva
Člen revizní komise